...
...
...

Dit weekend zijn we blij verrast door het initiatief dat de Yolŋu namen om het paasfeest te vieren.

 
Een hosanna parade in de week voor pasen. Kinderen, gevolgd voor vrouwen en volwassen mannen liepen met palmbladeren zwaaiend, onder luid Hosanna-geroep rond in de community

Op Goede Vrijdag 's avonds was er een kerkdienst die om zeven uur 's avonds zou beginnen en uiteindelijk om tien uur van start ging, waardoor Janneke al bij de bijbellezing naar huis moest komen, omdat het anders wel erg laat zou worden. We hoorden ze later vanuit ons bed om half twaalf-twaalf uur beginnen met de preek.

 

Dan Zondag morgen vroeg (6 uur!) was een aantal mensen bij elkaar gekomen bij het strand om te aanschouwen dat Jezus opstanding werd nagespeeld. Twee oude dames, waaronder de dame in de foto, hadden tot drie uur 's nachts gewerkt om een graf te bouwen waaruit Jezus de volgende morgen zou opstaan.


Het lege graf.


 Jezus is waarlijk opgestaan! Hier ziet u het bewijs; op foto vastgelegd.

Vervolgens werden er een aantal paasliederen in het Yolŋu matha gezongen onder begeleiding van een gitaar. (videofragment)

 
Klik op HD voor hoge kwaliteit

Daarna was er om tien uur een zondagmorgen dienst, die om elf uur begon, waarbij Mark, een elder, in het Yolŋu matha preekte. We konden er vrij weinig van volgen.

 

Tijdens de dienst vond ook een worship dance plaats die twee meisjes hadden ingestudeerd. (videofragment)


Klik op HD voor hoge kwaliteit 

We bidden en hopen dat deze initiatieven door mogen blijven gaan en dat het niet, zoals we vaker hebben gezien, afzakt, meestal na een traditionele begrafenis, tot zelfs geen kerkdiensten meer. De Heer is waarlijk opgestaan, voor Nederlanders en voor Yolŋu!

Instagram

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...