...
...
...

Afgelopen week werd er een rally (bijeenkomst) gehouden hier op Milingimbi die werd georganiseerd door de kerk. Sinds 2 weken na pasen is er geen publieke kerkdienst meer geweest en hebben we geen worship muziek meer horen schallen door de community.

In het weekend voor de rally  gingen de speakers weer aan en waren ze druk bezig een podium te maken. Een spreker vanuit Fiji ‘ bapa rangatta’  kwam op maandag en hield elke dag bijbelstudies voor wie er maar wilde komen. De trouwe oudere christenvrouwen kwamen hier meestal naar toe maar uiteindelijk ook een aantal jonge mannen. Ze spraken over ‘ het leven als christen’  en bapa leerde hen over hoe de Heilige Geest in je komt wonen als je bij Jezus wilt horen en wat dit betekend voor je leven. Hij leerde onder andere dat we uit een lichaam, ziel en geest bestaan. Als niet christen leef je vooral vanuit je ziel, dat is je gevoelens en je gedachten. Als Christen zou je vooral vanuit je geest moeten leven, die in contact staat met de Heilge Geest. Hij vertelde dat veel christenen dit niet doen en daarom niet goed weten hoe ze moeten vechten tegen zonden in hun leven en de vruchten van de geest zoals vrede en blijdschap niet ervaren.

 
Rechts het podium dat ze voor de rally hebben gebruikt.

‘s Avonds was er een samenkomst waarbij hij heel duidelijk het evangelie uitlegde. Hij sprak vol vuur en de mensen werden erdoor aangeraakt. Veel mensen kwamen naar voren om bij het kruis te knielen. Yolngu zijn zeer spirituele mensen, wij Nederlanders laten ons vooral door ons verstand leiden. Dit verschil wordt zichtbaar in veel dingen maar tijdens deze rally vooral in de uitingen van de Geest. Veel mensen vallen op de grond als teken van overgave aan God. Ook werd er voor mensen gebeden die bang waren dat er een vloek over hen was uitgesproken. ‘ curses’  zijn nog heel reëel in hun cultuur.


De vervallen kerk uit de missietijd toen Milingimbi nog een zendingspost was.

Het was erg bijzonder om zo erbij betrokken te zijn. Ook heb ik persoonlijk veel waardering ervaren van de lokale christenvrouwen. We hopen en bidden dat het vuur brandend mag blijven en dat ze initiatieven zullen blijven nemen om elke week samen te komen. Het meest bijzondere vond ik dat deze rally plaats vond terwijl de grote ceremonie in de bush nog in volle gang is. Tijdens de avonden hoorde je dan ook  aan de ene kant de kerkdienst en aan de andere kant het traditionele zingen en roepen. Deze ceremonie eindigt waarschijnlijk eind augustus.

 
Ondertussen studeert Judah hard om ook piloot te worden net als papa.


Vrijetijdsactiviteit van René (Een van de weinige activiteiten die er te doen is)

Instagram

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...