...
...
...

Een Thuisfrontcommissie (TFC) behartigt de belangen van de familie Don bij Mission Aviation Fellowship (MAF). De TFC vertegenwoordigt de achterban en bestaat uit vrienden, familie en leden van de thuisgemeente die de uitzending van René en Janneke bij MAF ondersteunen.

De TFC zorgt voor de verzending van de nieuwsbrieven en is nauw betrokken bij de pastorale zorg en de fondsenwerving ten behoeve van de uitzending. René en Janneke kunnen niet uitgezonden worden zonder deze ondersteuning. Voor hen is het dus noodzakelijk dat er een grote groep mensen is die betrokken is bij hun uitzending.

De uitzending van familie Don wordt mede mogelijk gemaakt door de Gereformeerde Zendings Bond (GZB).

Hartelijke groetjes,

TFC Don

 

 

Instagram

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...